Bosanski

Samirral az autó piacon (2)

2015. Sarajevo.

Rekao je šejh Albani, rahimehullah: ”Prigovaraju nam da širimo smutnju među muslimanima, samim time što prakticiramo sunnet i pozivamo njemu. Zar nisu smutljivci oni koji su ostavili sunnet, šire novotarije i rade sve samo da ocrne sljedbenike sunneta.” – (Sejh Albani)

 

12-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40 41

Namaz 1 Namaz 2 Namaz 3

 

K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6K 7K 8K 9K 10K 11K 12K 13K 14K 15K 16K 17K 18K 19K 20

 

C1C2

 

 

J1J2

 

Ko 1Ko 2

 

R1R2

 

Z1Z2

 

Nőnapra 1Nőnapra 2Nőnapra 3Nőnapra 4

 

D1 D2

 

D3 D4

Deset (1) Deset (2) Deset (3)

Mudrost (1) Mudrost (2) Mudrost (3)

Muslimové (1) Muslimové (2) Muslimové (3)

 

Istina 1 Istina 2 Istina 3

D5

Vaznost 1 Vaznost 2 Vaznost 3

Popustanje

Kvarli 1 Kvarli 2 Kvarli 3

DVADESET 1 DVADESET 2

Alcohol 1 Alcohol 2

1 2-3 5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36

1 2-3 4-5 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62

1 2 3

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8

Vélemény, hozzászólás?